eKasa sa musí registrovať elektronicky, buďte preto pripravení a požiadajte o údaje na portále finančnej správy v predstihu !

Nižšie Vám prinášame návod, ako požiadať o kód pokladnice eKasa pre Vašu pokladnicu.

Nakoľko zriadenie pokladnice eKasa klient môže trvať 5-10 dní, odporúčame žiadosť o jej zriadenie podať čo najskôr nech s otvorením Vašej prevádzky nemusíte čakať !

Čo budete k zriadeniu pokladnice potrebovať?

PRÍPADNE

  • elektronický podpis (tí, ktorí ho majú zriadení)

ALEBO

  • identifikátor a heslo (na základe predošlej dohody o elektronickej komunikácií)

1) Prihláste sa na portál finančnej správy pomocou jednej z možností uvedených vyššie.

2) Po úspešnom prihlásení sa, sa dostanete na úvodnú obrazovku svojej “osobnej internetovej zóny” kde je potrebné vybrať subjekt – spoločnosť pre ktorú budete údaje vytvárať. Výber subjektu potvrdíte tlačidlom “Nastaviť”.

vyber subjektu

Následne sa Vám zobrazí hlavná obrazovka.

osobna internetova zona

3) Z možností vyberte “Katalóg formulárov” v stĺpci “Katalógy >”

katalog formularov

4) V zozname formulárov kliknite na “Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient” a následne na “Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient”

vyber formularu

5) Následne sa dostanete priamo do elektronického formulára kde v časti “Žiadam o”  vyberte možnosť pridelenie kódu ORP. Do formulára sa automaticky doplnia údaje vybratého subjektu.

Ak chcete požiadať o “Virtuálnu registračnú pokladnicu”, tak zvoľte “Žiadam o” avyberte možnosť pridelenie kódu VRP.

POZNÁMKA:

V časti “Adresa sídla” si ešte upravte /vymažte informáciu o mestskej časti nakoľko tento údaj sa do registračnej pokladnice väčšinou nezmestí ! (Údaj o názve Obce samozrejme ponechajte.)

6) Do časti formulára nižšie vyplňte Adresu predajného miesta pokladnice e-kasa klient alebo, že sa jedná o prenosnú pokladnicu e-kasa klient a vyberte predmet činnosti SK NACE.

VOLITEĽNE môžete zároveň požiadať o zrušenie pôvodného DKP elektronickej registračnej pokladnice alebo o odklad odosielania údajov z pokladnice ak na mieste prevádzky nie je možné zabezpečiť stabilné internetové pripojenie pre odosielanie údajov z pokladnice.

7) Kliknite na “Kontrolovať” a až následne sa Vám sprístupní možnosť na podpísanie formulára !

kontrolovat formular8) Ak ste sa prihlásili pomocou občianskeho preukazu a čítačky tak formulár následne elektronicky podpíšte “Podpísať KEP-om” a podajte cez “Podať podpísané KEP-om”.

Ak ste sa prihlásili prostredníctvom identifikátora a hesla, zvoľte možnosť “Podpísať EZ-ou” a následne formulár podajte a odošlite.

podpis formulara

9) Po pridelení kódu pokladnice (3-7 pracovných dní) zo strany finančnej správy sa Vám v časti formuláre sprístupní sekcia “eKasa”.

ekasa formular

10) Po kliknutí na službu eKasa sa Vám zobrazí nasledujúca obrazovka v ktorej kliknite na “Pokladnice e-kasa klient” a následne v spodnej časti podľa vybranej pokladnice a jej prideleného kódu na “Detail”.

detail ziadosti

11) V nasledujúcej obrazovke si stiahnite identifikačné údaje do svojho počítača kliknutím na “Stiahnuť identifikačné údaje” v hornej časti.

stiahnut ident.udaje

12) Posledným krokom je požiadanie o “autentifikačné údaje”. Vráťte sa naspať do časti “Pokladnice e-kasa klient”, znova zvoľte “Detail” pre požadované údaje a vybranú pokladnicu.

detail ziadosti

V spodnej časti kliknite na “Nové autentifikačné údaje”.

nove autent.udaje

13) Zadajte Vami zvolené heslo a následne ho potvrďte opätovným zadaním. Stlačením “Vytvoriť” zadáte požiadavku na pridelenie autentifikačných údajov.

Vytvorenie autentifikačných údajov trvá niekoľko minút a sprístupnia sa až po spracovaní. (Stačí počkať a obnoviť (refreshnúť) stránku).

aut.udaje heslo

14) Pre stiahnutie autentifikačných údajov sa vráťte do časti “Pokladnice e-kasa klient”, následne kliknite na “Možnosti” v spodnej časti “Prehľad autentifikačných údajov” a stiahnite si pridelené autentifikačné údaje do Vášho PC.

Uložené identifikačné a autentifikačné údaje spolu s heslom ktoré ste si predtým v 10.bode vytvorili a stiahli prineste na USB kľúči alebo nám ich zašlite na emailovú adresu ekasa@svetpokladni.sk (do predmetu mailu prosím uveďte názov spoločnosti a prevádzku pokladnice ku ktorej balíčky patria) prípadne si ich do pokladnice priamo nahrajte.

stiahnut aut.udaje

Nepodarilo sa Vám kód pokladnice eKasa vyžiadať a potrebujete pomôcť? Neváhajte sa na nás obrátiť! Radi Vám pomôžeme a žiadosť podáme za Vás.