Povinné zaokrúhľovanie hotovosti pokladničných dokladov platné už od 01.07.2022 !

Aktuálne vošla do platnosti novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, ktorá upravuje zaokrúhľovanie hotovosti na pokladničných dokladoch vystavených zo všetkých eKasa pokladníc a zariadení.

Je preto nutné aby sa obchodníci a podnikateľia na túto zmenu včas pripravili.

Na túto zmenu pripravujú všetci výrobcovia pokladníc aktualizáciu, ktorá upraví registračné pokladnice tak, aby pred odoslaním dokladu na finančnú správu bol doklad správne zaokrúhlený a aby pokladnice neumožnili odoslanie nezaokrúhleného dokladu.

Ceny musia byť nastavené tak, aby súčet dokladu končil vždy na .00 alebo .05

Príklady:

– ak je celková cena dokladu do 5 centov, zaokrúhli sa na 5 centov
Príklad: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 na 0.05
– ak je cena dokladu nad 5 centov, cena platená hotovosťou sa zaokrúhľuje matematicky na 5 centov
◦ 1 a 2 cent nadol na 0 centov Príklad: 0.11 na 0.10, 0.22 na 0.20, 0.42 na 0.40
◦ 3 a 4 cent nahor na 5 centov 0.33 na 0.35, 0.34 na 0.35, 0.93 na 0.95
◦ 6 a 7 cent nadol na 5 centov 0.36 na 0.35, 0.37 na 0.35, 0.96 na 0.95
◦ 8 a 9 cent nahor na 10 centov 0.18 na 0.20, 0.19 na 0.20, 0.98 na 1.00

– celková suma dokladu sa môže dynamicky meniť v závislosti na použitých platidlách, čo môže byť zavádzajúce pre kupujúceho
Príklad :
◦ Celková suma dokladu 5,02 EUR
◦ Pri platbe platobnou kartou zostáva nezmenená 5,02 EUR
◦ Pri platbe hotovosťou sa zmení na 5,00 EUR
◦ Pri platbe stravným lístkom v cene 2,94 EUR sa zmení na 5,04 EUR
5,02-2,94=2,08 Hotovosť 2,08 sa zaokrúhľuje na 2,10
Cena dokladu 2,94+2,10=5,04

Zmena súvisí hlavne so zrušením a postupným odstránením jednocentových a dvojcentových mincí z obehu.

Naše odporúčania pre obchodníkov, podnikateľov a našich zákazníkov :

1) “Krátkodobé riešenie”: Čo najskoršia úprava cenníka tak, aby neobsahoval ceny s jedno a dvojcentovkami a ich násobkami ! Týmto si zabezpečíte funkčnosť pokladnice aj po 01.07.2022 bez nutnosti programovej úpravy pokladnice ! Zároveň odporúčame:

– nepoužívať akékoľvek zľavy na položku alebo na celý doklad

– správne používať kombinované platby viacerých platidiel kde hotovosť musí byť správne zaokrúhlená, prípade túto funkciu vôbec nepoužívať

– pri váženom tovare kde sa hmotnosť tovaru prenáša automaticky na registračnú pokladnicu zadávať hmotnosť do pokladnice tak, aby nedochádzalo k vzniku nezaokrúhlenej ceny končiacej na jedno alebo dvojcentovky (toto je však v praxi problematické a niekedy dokonca nemožné zabezpečiť, preto v tomto prípade odporúčame programovú úpravu pokladnice)

! Pri takejto svojpomocnej úprave ale nedokážeme garantovať dlhodobú a stabilnú funčnosť pokladnice a riešenie prípadných problémov. Pokladnica nebude zobrazovať hodnotu zaokrúhlenia na doklade !

2)Stabilné, dlhodobé riešenie”: Programová úprava Vašej pokladnice tak, aby na doklade “zobrazovala hodnotu zaokrúhlenia” a “automaticky zaokrúhľovala a upravovala” celkovú sumu dokladu. Táto situácia totiž môže vzniknúť ak:

– zadáte “zľavu” na položku alebo celý pokladničný doklad

– používate kombinované platby viacerými platidlami

– ak tovar “vážite” na obchodnej váhe a jeho hmotnosť následne AUTOMATICKY preposielate na registračnú pokladnicu

– ak si z určitých dôvodov nemôžete alebo nechcete zabezpečiť zmenu cenníka

V tomto prípade zároveň získavate istotu, že pokladnicu ste si upravili v súlade s výrobcom a aktuálne platnou legislatívou. Zároveň si zabezpečíte dlhodobé používanie a servisnú podporu.

Ak sa rozhodnete Vašu pokladnicu aktualizovať, odporúčame objednanie aktualizácie čo najskôr, predídete tak zbytočnému stresu pri objednávaní na poslednú chvíľu.

VRP pokladnice nie je nutné aktualizovať.

Pri objednávaní si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené pri jednotlivých typoch zariadení tak aby ste si aktualizáciu správne objednali !

Objednávať môžete TU.

svetpkladni.sk